ابوالفضل فاتح، فعال رسانه ای:

🔹 «دومینوی حقیقت»؛ راه مرجعیت رسانه ای

🔹 رسانه ها را به «بولتن» و بنگاه سیاسی و تجاری تقلیل داده اند

🔹 هیچ کشوری نیست که از تقویت رسانه های آزادِ مستقل زیان دیده باشد

🔹 اگر می خواهیم مرجعیت رسانه ای به کشورمان برگردد باید پای از گلوی رسانه ها برداریم

دیدگاهتان را بنویسید