🔹ماموریت فضایی «تس» سازمان «ناسا» دومین سیاره خارج از منظومه شمسی به اندازه «زمین» را در منظومه‌ای در فاصله ۱۰۰ سال نوری کشف کرده است که احتمالا می‌تواند قابل سکونت هم باشد.

🔹این سیاره با نام TOI ۷۰۰ e احتمالا یک سیاره سنگی یا صخره‌ای است و به اندازه ۹۵ درصد از اندازه کره زمین است. این جرم فلکی چهارمین سیاره کشف شده‌ای است که در مداری به دور ستاره TOI ۷۰۰ می‌چرخد. همه این سیارات فراخورشیدی (خارج از منظومه شمسی) توسط «ماهواره عبوری رصد سیارات فراخورشیدی» رصد و شناسایی شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید