🔹دکتر صمد موحد (۱۳۱۵-۱۴۰۲) در قلمرو عرفان آثار ارزشمندی به یادگار گذاشت و تحقیقاتی گسترده را درمورد شخصیت‌های برجستۀ عرفان و حکمت اسلامی در ایران از جمله شیخ محمود شبستری به ثمر رساند.

🔹 او همچنین بخشی از کتاب فصوص الحکم ابن عربی را به یاری و همکاری برادرش، دکتر محمّدعلی موحد، برگزیدۀ بیست‌ و‌ دومین جایزۀ ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ترجمه و شرح کرد.

🔹 سیری در تصوف آذربایجان، نگاهی به سرچشمۀ حکمت اشراق و مفهوم‌های بنیادی آن، کوی طریقت: حالات و کلمات و تحقیقات شیخ صفی‌الدین‌ اردبیلی، گزیدۀ گوهر مراد عبدالرزاق لاهیجی و تصحیح مجموعۀ آثار شیخ محمود شبستری و تحفة العالم از میرعبداللطیف‌خان شوشتری از جملۀ آثار اوست.

دیدگاهتان را بنویسید