رئیسی: آقایان به ما می‌گویند ممکن است در مورد وعده مسکن خلف وعده کنید؟ هرگز! در این دولت هرگز چیزی را از مردم نخواهیم پوشاند.

دیدگاهتان را بنویسید