🔹 محدودیت‌ اینترنت به دلیل اخلال دشمن و ایجاد ناامنی است.

🔹حتما بدانید با شرایط امن، وضعیت متفاوت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید