🔹فتنه‌های زیادی راه انداخته اند تا بتوانند از صدور انقلاب و روحیه بسیجی جلوگیری کنند

🔹امروز حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ تلاش در این مسیر اولویتی دو چندان دارد./تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید