🔹مکان‌هایی که بازرسان آژانس بازرسی کرده‌اند، یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی است که گفته می‌شود محل فعالیت هسته‌ای ایران بوده؛ در یک ضایعاتی نمونه‌برداری کرده‌اند

🔹 ممکن است جایی ضایعاتی وارد شده باشد که آلودگی داشته باشد؛ ضایعات از عراق و کشور‌های مختلف می‌آید

دیدگاهتان را بنویسید