محسنی اژه‌ای:

🔹فردی که دروغی می‌گوید یا ادعای بدون سندی مطرح می‌کند را احضار کنید و از او بپرسید دلیل، منطق و مدرکش چیست؟

🔹اگر فرد احضار شده دلیل و مدرک داشت و سوءنیت او احراز نشد که هیچ، اما اگر سوءنیت او احراز شد و گفت جور دیگر فکر می‌کردم و سعی بر جبران و اصلاح داشت، نوع برخورد باید فرق داشته باشد، ولی کسی که دروغ گفته، سوءنیت او هم مشخص شده، از رفتار و گفتارش مشخص است کار خود را ادامه می‌دهد و در تلاش در راستای اهداف دشمن است، کیفرخواست بزنید و پرونده را بلافاصله به دادگاه ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید