🔹رئیس قوه قضاییه در بازدید از یکی از شعب دادگاه انقلاب، با مشاهده خانم متهمی که با پوشش چادر در جلسه دادگاه حاضر بود، از قاضی دادگاه این سؤال را مطرح کرد که آیا چادری که بر سر ایشان است، پوشش همیشگی و دائمی اوست یا اینکه صرفاً برای حضور در دادگاه، چادر اختیار کرده است؟

🔹قاضی در پاسخ به رئیس عدلیه تصریح کرد: الزامی برای استفاده متهمان زن از پوشش چادر وجود ندارد و غالباً متهمان در جلسات دادگاه با همان پوشش عادی که در اجتماع حاضر می‌شوند البته با حفظ شئونات، حضور می‌یابند.

🔹رئیس دستگاه قضا در این زمینه تذکر داد که در مورد رعایت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تاکید شود.

دیدگاهتان را بنویسید