🔹اگر مدعی هستید که وضعیت اعتراضی موجود ناشی از فضاسازی رسانه‌های فرامرزی است، پس کافی است که صدا و سیما را چنان اصلاح کنید که مردم برای دریافت حقیقت پای آن بنشینند.

🔹همین یک کار برای حل بحران ایران کفایت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید