روزنامه سازندگی در گزارشی از نقش همسر انسیه خزعلی در تخریب بافت‌های تاریخی شیراز نوشته است.

این روزنامه با طرح این پرسش که «نقش سیدرضا رضازاده، همسر انسیه خزعلی در تخریب بافت تاریخی شیراز چیست؟» گزارشی با تیتر «هراس شیراز» منتشر کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشته است: این روز‌ها تیغ لودر‌ها و بولدوزر‌ها بافت تاریخی شهر شیراز را تهدید می‌کند. اخباری که از این شهر شعر و ادب می‌رسد، نگران‌کننده است. با اینکه دیروز ظاهراً عملیات تخریب متوقف شده و برخی مسئولین زبان به انکار این اقدام خســارت‌بار گشوده‌اند، اما گزارش‌های مردمی حاکی از آن اســت که تخریب‌ها در محدوده شاهچراغ و امامزاده ابراهیم آغاز شده است.

طرحی که در دستور کار هیات امنای این دو بقعه است از دهه ۶۰ و به بهانه ایجاد بین‌الحرمین میان این آرامگاه شاهچراغ و سیدعلأالدین حسین آغاز شد. در دهه ۷۰ بخش وسیعی از بافت باارزش میان این دو مجموعه تخریب شد و در سال ۹۳ حجمی وسیع‌تری از این بافت که در آن میان چند بنای شاخص قاجاری و زندیه نیز دیده میشد به کام لودر‌ها فرو رفت. پس از آنکه با تخریب‌های گسترده به‌قصد ایجاد بین‌الحرمین روند تخریب‌ها متوقف نشد، معلوم شد که دامنه طرح وسیع‌تر است و قرار است در گام دوم ۵۷ هکتار از بافت تاریخی شهر شیراز را در بر بگیرد و با همین آهنگ، تخریب این بافت باارزش شهری به بهانه بافت فرسوده تا لبه‌های خارجی آن گسترده شود و همه ۳۶۰ هکتار بافت باارزش شیراز تاریخی را دربر بگیرد تا شیراز به‌عنوان بزرگترین شهر زیارتی خاورمیانه شهرت بیابد و از این رهگذر میزبان زائرین علاقه‌مند از داخل و خارج کشور شود.

به‌قول یکی از متولیان این طرح چرا باید مردم دنیا، شیراز را فقط به خاطر حافظ و سعدی بشناسند؟ اما تخریب بخشی از تاریخ ایران حتی برای دولت‌ها و وزارتخانه‌ها هم آسان نیست، چرا که متخصصان امر، افکار عمومی، مردم شیراز و البته قضاوت تاریخی موانعی بزرگی بر سر این راه هستند. دولت‌های پیشین و رؤسا و وزرای سابق وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و راه‌وشهرســازی گرچه در مقابل فشار متولیان امر تن به بررسی چنین طرح‌های مخربی دادند، اما روال تهیه و تصویب طرح‌هایی از این دست را قانون به‌روشنی تعیین‌کرده و در این مسیر مشاوران و طراحان نمی‌توانستند برخلاف ضوابط و قوانین و روش‌های مطرح در ایران وجهان اقدام کنند.

از این‌رو، مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی بافت تاریخی در سال ۱۳۹۶ و مشاور دیگری که طرح موضعی را در سال ۱۴۰۰ تهیه کردند هیچ کدام هیچ تخریبی در وضع موجود را پیشنهاد نکردند. امری که مورد تایید و تصویب شورای عالی شهرسازی هم قرار گرفت و در نتیجه جهت اجرا به مسئولین ستادی و استانی ابلاغ شد. اما روشن بود که چنین نتیجه‌ای مطلوب پیشنهاددهندگان این طرح نبــود بنابراین این روز‌ها متولیــان امر برای دور زدن قانون و مصوبات شــورای عالی شهرســازی که نهاد متولی تصویب طرح‌های توســعه در بافت‌های شهری است به راهکار‌های دیگری دســت زده‌اند. در سفر اســتانی ابراهیم رئیســی به شیراز تصمیمی مصوب شــد که بنابر آن اختیارات مربوط به اجرای طرح توســعه حرم شاهچراغ که به طرح ۵۷هکتاری مشهور شــده است از شــورای عالی شهرسازی به معاونت توسعه استان در اســتانداری تفویض شود.

بر همین اساس، نسخه نهایی طرح فروردین امسال جهت بررسی به کمیسیون ماده‌۵ داده شد و ۱۵ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ طرح جدید با اعمال تغییراتی در این معاونت مصوب شد. در این طرح، شورای عالی شهرسازی به دلیل مخالفت‌های درست و کارشناسی اعضایش با تخریب‌های گسترده این بافت باارزش از مراحل بررسی و تصویب کنار گذاشته شده و به‌نوعی در رویکردی فراقانونی خلع ید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید