بر اساس اعلام فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ و همچنین با توجه به تست‌های اخذ شده در مسابقات داخلی و بین‌المللی، نمونه چهار ورزشکار رشته پاورلیفتینگ ایران در مسابقات برون مرزی اعم از اعزام‌های مالزی، مالت، مغولستان و هندوستان و دو ورزشکار در مسابقات داخلی در سال 2023 مثبت اعلام شده است.

مشخص نیست فدراسیون مربوطه و رئیس آن چه اقدامی برای جلوگیری از بروز چنین رسوایی داشته است؟ آیا رئیس خوش سفر این فدراسیون فقط در پی اعزام‌ها و درآمدهای حاشیه‌ای از محل برگزاری کلاس‌ها و دوره‌ها و دریافت ورودیه‌هاست یا چیزی به نام منافع ملی هم برای او اهمیت دارد؟

فدراسیون مدعی شده؛ با توجه به نهایی نشدن حکم برخی از این ورزشکاران و با توجه به لزوم نهایی شدن احکام جهت اعلام اسامی ورزشکارانی که تست‌شان مثبت شده، فدراسیون فعلا نام این ورزشکاران را اعلام نمی کند!

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در ادامه شعارهای خود اعلام کرده که برنامه های مبارزه با دوپینگش با هماهنگی نادو در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داشت! و فدراسیون برای اشاعه ورزش پاک با هیچ کس مماشات نخواهد کرد!! در سال 1403 اخذ تست های دوپینگ در مسابقات داخلی و برون مرزی در رشته های مختلف ادامه خواهد داشت و حتی افزایش پیدا خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید