🔹‏بعد از ۲ ماه بحران، دولت حداقل یک سیگنال معتبر نشان دهد که قصد دارد اصلاحاتی در جهت تحقق مطالبات مدنی معترضین انجام دهد!

🔹عده‌ای سودجو این سیگنال را «عقب‌نشینی» در برابر فشار خارجی تعبیر خواهند کرد. اما مهم نیست.

🔹بازگرداندن آرامش مهم‌تر از بازی‌های قابل مدیریت لابی‌های متخاصم است.

دیدگاهتان را بنویسید