کارشناس مسائل بین‌الملل:

🔹صدور این قطعنامه از هم‌اکنون به اعتبار و وجهه کشور لطمه زیادی زده است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، به صورت فزایند‌ه‌ای این لطمات با مرور زمان، مهم‌تر و جدی‌تر خواهد شد.

🔹لازم است در ایران این حقیقت درک شود که تصویب قطعنامه در شورای حقوق بشر و تشکیل «هیات حقیقت‌یاب» – با امکان ارجاع وضعیت به شورای امنیت – موضوع مهمی است و نمی‌شود با شعار و طعنه و سهل‌انگاری از آن عبور کرد. در واقع، لازم بود پیش از این اتفاق تدابیری برای مدیریت وضعیت داخلی اندیشیده شود تا هم رضایت مردم جلب می‌شد و هم کار در صحنه بین‌المللی به این نقطه نمی‌کشید.

دیدگاهتان را بنویسید