رمان خوانساریان، کارگردان فیلم جنگل پرتقال از بیمارستان و به جهت احترام به بینندگان و اصحاب رسانه به کنفرانس مطبوعاتی آمد

دیدگاهتان را بنویسید