/ مذاکره با آمریکا، مشکلی را حل نمی کند

🔹کدام ایرانی با غیرتی حاضر است به آمریکا باج بدهد؟/ هیچ ایرانی با غیرتی حاضر نیست به آمریکا باج بدهد.

🔹اگر از خطوط قرمز خود عبور کنید آمریکا دیگر هیچ مشکلی با شما ندارد مثل دوره پهلوی.

دیدگاهتان را بنویسید