ساعت ۶/۳۴ بعد از ظهر، ژنرال آمریکایی گفت ما همین الان چندین موشک بالستیک که از ایران به سمت اسرائیل پرتاب شد رو رهگیری کردیم، 6 دقیقه بعد گفت ۳۰ موشک در هواست، چهار دقیقه بعد گفت ۷۵ موشک در هواست و بعدش گفت بیش از ۱۰۰ موشک در هواست!

دیدگاهتان را بنویسید