🔹دو روز قبل و پس از سال‌ها اختفا، تصویری جدید از پرویز ثابتی در آمریکا منتشر شد که واکنش های زیادی در پی داشته است.

🔹ثابتی در حالی در تجمعی با عنوان ادعایی آزادی ایران شرکت کرده که سال‌ها مدیریت او بر رکن سوم ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری یکی از سیاه ترین صفحات برخورد با مخالفان در کشور ماست.

🔹این موضوع بهانه ای شده تا افراد مختلف به بازخوانی جنایات پرویز ثابتی بپردازند، از جمله این موارد ویدئویی است که بهروز وثوقی از بازیگران قبل از انقلاب در آن از تجربه تلخ برخورد ثابتی با خود می‌گوید.

دیدگاهتان را بنویسید