آدم آلتان، چهل سال است که عکاسی می‌کند. این عکاس در زلزله اخیر ترکیه عکسی را برای خبرگزاری فرانسه به ثبت رساند که دنیا را تکان داد.
آلتان در ۶۰ متری متوجه شد این مرد دست کسی را زیر آوار در دست گرفتهاست و همان لحظه شروع به «تصویربرداری» از پدری کرد که دست فرزند مرده‌اش را که زیر آوار مانده بود گرفته بود و رها نمی‌کرد. مرد که متوجه عکاس شده بود زیر لب با صدایی لرزان و مویه کنان به او گفت «از فرزندم عکس بگیر». این عکاس می‌گوید فکر می‌کنم این عکس تا ابد در حافظه من حک می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید