روایت عینی و عجیب مجری سرشناس تلویزیون درباره بشقاب پرنده در آسمان تهران!

اسماعیل میرفخرایی مجری سرشناس تلویزیون به همشهری می گوید با خلبان پرواز تعقیب کننده بشقاب پرنده در ۴۷ سال قبل بر فراز آسمان تهران حرف زده است و حرف های او تمام ده نفر دیگری که در عملیات تعقیب و گریز یک لشقاب پرنده در آسمان تهران نقش داشته اند تامل برانگیز است.

گیج کننده‌ترین داستان دنیااین روایتی عینی است از اسماعیل میرفخرایی مجری و تهیه کننده سرشناس رادیو و تلویزیون درباره یوفوها بر فراز آسمان تهران. او می گوید با شاهدان عینی این اتفاق آشنایی داشته و بارها با آنها که همگی تحصیل کرده بوده اند صحبت کرده است.

روایت عینی و عجیب مجری سرشناس تلویزیون درباره بشقاب پرنده در آسمان تهران!

اسماعیل میرفخرایی، مجری پرسابقه و تهیه کننده برنامه‌های علمی که در تهیه مستند مربوط به مشاهده یوفوها نقش مهمی داشته است، در این رابطه به همشهری می‌گوید: سال‌هاست درباره یوفو، وجود موجودات هوشمند در سیارات دیگر و… بحث می‌شود اما آنچه رخداد شکار یوفو را برجسته می‌کند، کسانی هستند که آن را گزارش کرده‌اند. تمام ۱۱ نفری که درباره شیء مشکوک پرنده تهران گزارش دادند، افراد تحصیل کرده، باهوش و فنی بودند. همین، مسئله را پیچیده کرده است چون در بسیاری موارد، گزارش‌های مربوط به رصد یوفو را آدم های معمولی گزارش می‌دهند که سندی هم برای حرفشان ندارند. من خلبان‌های پرواز را از نزدیک می‌شناختم و بارها درباره آن شب با آن‌ها گپ زده‌ام. هیچ کدام مجنون و گیج نبوده‌اند. مدت‌ها گمان می‌کردم حتما پای یک جنگ افزار یا آزمایش سری در میان است اما نوع حرکت پرنده که زیگزاگی و شبیه حرکت بشقاب پرنده‌ها بود آدم را به فکر وامی دارد. می‌توان احتمال داد که دیسک‌های پرنده با نور لیزر تولید شده و از جای دیگری به اینجا رسیده‌اند اما حتی در این صورت، پرنده مادر که شکل سیگاری داشت و نورش تغییر می‌کرد، چه بود؟ کسی نمی داند.

دیدگاهتان را بنویسید