محمد اسماعیل‌بیگی، وکیل تعیینی سامان صیدی (یاسین):

🔹من هنوز پرونده را مطالعه نکرده ام. روز چهارشنبه هفته قبل وقتی برای خواندن پرونده مراجعه کردم، اجازه ندادند. گفتند پرونده محرمانه است و به من اجازه خواندن ندادند.

🔹 یکی دیگر از ابهامات هم مربوط به همین گلوله‌ای است که می‌گویند شلیک شده. دقت داشته باشید که هیچ اسلحه‌ای پیدا نشده. می‎گویند سامان کلت داشته اما نه کلت پیدا شده و نه گلوله شلیک شده از آن.

🔹می‌گویند در تصویر مشخص است که شلیک کرده است. اولا که گفتم مشخص نیست آن تصویر متعلق به سامان صیدی است یا خیر، دوما که مشخصا نیست آتشی که دیده می‌شود، آتش شلیک گلوله است یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید