🔹به نوشته روزنامه اطلاعات، تشدید رکود تورمی باعث شده که رشد مداوم قیمت ها برای اولین بار ضد خودش عمل کرده و باعث کاهش فروش شدید در بسیاری بازارها شده وصاحبان کالا را مجبور به اتخاذ تدابیری از نوعی دیگر کرده که کاهش قیمت آن برند تلویزیون نمونه آن است.

🔹در واقع کمپین های نخرید تا ارزان شود یا سزای گرانفروش نخریدن است، درسکوت اتفاق افتاده ونتیجه هم داده است. لذا اگر صاحبان کالا و خدمات و تولیدکنندگان و تجار، این نکته را دریابند که مردم درحال واقف شدن به اثربخشی رفتارشان در کاهش قیمت‌ها هستند، پیش قدم می شوند و اقدام به کاهش قیمت‌ها می کنند که خود می دانند در برخی موارد،مصنوعی است وامکان کاهش آن وجود دارد.

#چند_ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید