روزنامه کیهان:

🔹اوضاع معیشتی مردم آنقدرها هم بد نیست؛ توقع شان بالاست

دیدگاهتان را بنویسید