🔹 در ابتدای معاملات امروز ۹۰ درصد بازار قرمزپوش بود و شاخص کل کار خود را با افت ۵ هزار و ۶۰۰ واحدی آغاز کرد.

🔹در ده دقیقه ابتدای معاملات بیش از ۶۰ درصد نمادها در صف فروش قرار گرفتند و خروج حقیقی‌ها با قدرت بیشتری ادامه یافت.

🔹حقیقی‌های بازار در یک ساعت ابتدای معاملات حدود ۱۴۰ میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند و نمادهای بزرگی مانند ذوب، خودرو و … در صف‌های سنگین فروش قرار گرفتند.

🔹یکی از نکات قابل تامل بازار امروز، وضعیت نابه سامان صندوق‌های اهرمی بود که تمامی این صندوق‌ها با صف سنگین فروش مواجه شدند. در این میان صندوق شتاب و اهرم بیشترین صف خروج پول حقیقی را تجربه کردند.

🔹در ادامه روند خروج پول حقیقی از بازار، در یک ساعت اولیه معاملات، بیش از ۵۱ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

🔹صنایعی مانند فلزات اساسی، بانک، بیمه، گروه‌های سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری نسبت به سایر صنایع بورسی شاهد خروج پول حقیقی هستند. به گونه‌ای که از گروه فلزات اساسی بیش از ۳۶ میلیارد تومان طی یک ساعت پول حقیقی خارج شده است.

🔹در میانه معاملات امروز شاخص کل بیش از ۱۱ هزار واحد ریزش داشته و به نظر می‌رسد از دست رفتن کانال دو میلیونی در روزهای آتی چندان دور از ذهن نباشد.

✍️ گزارش فهیمه اکبری صحت، خبرنگار اقتصادی چندثانیه

دیدگاهتان را بنویسید