رئیس‌جمهور در نخستین همایش ملی ارتقای شفافيت:

🔹 حوزه شخصی و خصوصی افراد جای ورود نیست و حریمی است که باید محترم شمرده شود.

🔹اقدامات دستگاههای اجرایی و نهاد قانونگذاری همواره به طور شفاف به اطلاع مردم می رسد و جمهوری اسلامی ایران از ابتدا مردم را در جریان قانون گذاری قرار داده است.

🔹 در قوه قضاییه استنطاق غیرعلنی است اما وقتی حکم صادر شد و مجرمیت فرد برای قاضی روشن شد، قانون حکم به شفافیت داده است.

🔹قانون اساسی رسیدگی به امور دادگاهی را بر شفافیت قرار داده است مگر در مواردی که تشخیص آن بر عهده قاضی است.

🔹 چرا قراردادهای اقتصادی علنی نباشد؟ چه چیز پنهانی دارد؟ بهره برداری از حوزه های اقتصادی چرا نباید شفاف باشد

دیدگاهتان را بنویسید