🔹با مصرف بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز در ۲۴ ساعت گذشته، رکورد مصرف روزانه در کشور شکسته شد

دیدگاهتان را بنویسید