زلنسکی در جدیدترین ظاهر خود پیراهن زیتونی را که در طول جنگ برای نشان دادن ارتباط بین او و سربازان اوکراینی می پوشید از تن درآورد.

دیدگاهتان را بنویسید