🔺مهدی بستانچی رییس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران نوشت:

⚙️ زمستان سخت صنایع با قطع برق و گاز واحد های صنعتی، در کشوری که دومین ذخایر انرژی جهان را در اختیار دارد آغاز شد

دیدگاهتان را بنویسید