عماد الدین باقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب:

🔹زمینه لازم برای گفت و گو در شرایط کنونی شکل نگرفته و نمی تواند شکل بگیرد.

🔹 این موضوع مشکلات و پیامدهای بزرگی خواهد داشت. گفت و گو باید در حوزه عمومی شکل بگیرد و این مستلزم امنیت کامل برای آزادی بیان و پس از بیان است.

دیدگاهتان را بنویسید