زورگیران خشن از سرقت گوشوارۀ دختربچۀ ۹ ساله‌ هم کوتاه نیامدند.

دیدگاهتان را بنویسید