اگر پیام هشدار زلزله دریافت کردید، این پیام جعلی است از منازل خود خارج نشوید

🔹 شبکه خبر: در پی هک شبکه تلفن همراه پیامی مبنی بر هشدار زلزله به شهروندان مخابره شده است. این پیام جعلی است، از منازل خود خارج نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید