🔹️مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نظرات کمیته در مورد قرار داشتن بیماری کرونا در نقطه گذار را تأیید کرد و گفت: اما تردیدی وجود ندارد که این ویروس به عنوان پاتوژنی دائمی در بین انسان و حیوانات باقی خواهد ماند. از طرفی باید آگاه بود، زیرا ویروس توانایی تبدیل شدن به انواع جدید با ویژگی‌های غیرقابل پیش‌بینی را حفظ می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید