دفتر حقوق بشر سازمان ملل:
🔹در این زمان بحرانی در ترکیه و سوریه، ما خواستار ارسال فوری کمک به همه نیازمندان هستیم.

🔹ولکر ترک، مدیر کل حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در سوریه و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر است تا کمک به همه ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید