ساعتی قبل، وقوع زمین لرزه ٣/٣ ریشتری در دماوند

دیدگاهتان را بنویسید