سخنگوی قوه قضائیه:
🔹 دو جاسوس فرانسوی بازداشت شده هنوز در بازداشت هستند و پرونده در مرحله تصمیم نهایی است.

🔹۴۰ نفر از اتباع خارجی که در اغتشاشات اخیر دخیل و حتی برخی از آن‌ها در میدان بوده‌اند، بازداشت شده‌اند.

🔹این افراد مطابق قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران محاکمه خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید