سجادی وزیر ورزش: جو سکوها‌ را مقابل انگلیس بهتر از لیگ خودمان کنترل کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید