🔹وزیر ورزش: آیین‌نامه پاداش داریم و ضرایبی دارد که این ضریب از ۲ به ۵ میلیون تومان افزایش داده شده است.

🔹پاداش فوتبال برای صعود به جام جهانی بود.

🔹پاداش‌های المپیک را در همان شروع کارمان پرداخت کردیم که بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان بود.

🔹دنبال اینکه از ورزشکاران بپرسید جایزه دادند یا ندادند، نباشید. ما به وظایف خود عمل می‌کنیم

دیدگاهتان را بنویسید