🔹 رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق: روشنایی معابر فرعی که دارای عابر پیاده هستند قطع نمی‌شود. این وضعیت تا پایان فصل زمستان ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید