ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه:

🔹 در ارتباط با موضوعات مرتبط با تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی مسامحه نخواهیم کرد و واکنش جدی نشان خواهیم داد.

🔹سفیر چین را احضار کردیم و یادداشت اعتراضی هم دادیم و بنابراین در این رابطه جمهوری اسلامی ایران با جدیت برخورد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید