🔹برخی مدل‌های خودروها وارداتی به پشت مرز رسیده است و فرآیند تبلیغات محیطی آن‌ها آغاز شده است

🔹به‌زودی جزئیات نیز مشخص خواهد شد و شاهد واردات خودروها خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید