احمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

🔹اگر پشتیبانی کامل از مجموعه انجام شود رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتری در کمتر از چهار سال دست‌یافتنی است.

🔹این محصول ماهواره را در مدار ۳۶ هزار کیلومتری قرار می‌دهد. یک محموله به وزن چهار تُن را در مدار نزدیک به زمین حمل می‌کند. ۱۰ ماهواره را به‌طور همزمان پرتاب می‌کند و به‌صورت اقتصادی و رقابتی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد

دیدگاهتان را بنویسید