🔹سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان به خانواده یک اعدامی به نام تاجمیر، صدهزار افغانی کمک کرد.

🔹تاجمیر روز چهارشنبه در فراه و در ملاء عام تیرباران شد.

🔹یک دادگاه طالبان او را به جرم قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید