این داستان‌نویس و روزنامه‌نگار دوم بهمن بازداشت شده بود
، آزادی او با قرار وثیقۀ 500 میلیون تومانی صورت پذیرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید