اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب:

🔹به هر انتخاباتی با هر میزان مشارکتی که نمی‌توان حماسه گفت. ایده برگزاری این نوع انتخابات از دل تفکری برای یکدست کردن حاکمیت بیرون آمده است که این تفکر همچنان تلاش دارد به خواسته‌های خود برسد. تئورسین‌های رادیکال اما استدلال می‌کردند در حاکمیت یکدست دعوا و درگیری و مچ‌گیری و…وجود ندارد. نهایتا هم افراد در ۳ قوه بهتر و سریعتر به هماهنگی دست پیدا می‌کنند.

🔹هر اندازه که محدوده انتخاب شوندگان کمتر و کوچک‌تر باشد، خروجی آن و منابع برآمده از آن و نیروی انسانی که از آن خارج می‌شود سرآمد ملت ایران نخواهد بود. چرا که محدود به یک انتخابات حداقلی است و از دل یک رقابت حداقلی هرگز نخبگان بیرون نمی‌آیند.

🔹تبعات این نوع گزینش‌ها بسیار خسارت‌بار است. در عرصه خارجی یک چنین رئیس‌جمهوری نمی‌تواند گِرهی از هزار توی پیچیده مشکلات باز کند، ضمن اینکه در عرصه داخلی هم قادر به ایجاد اجماع و رشد نیست

دیدگاهتان را بنویسید