رئیس‌جمهور در دیدار با اندیشمندان و فرهیختگان برتر چین: سند ۲۵ ساله، سندی راهبردی بین دو کشور در حوزه اقتصادی است که پژوهش‌گران و اندیشمندان با همکاری مؤثر و مفید می‌توانند این همکاری را از حوزه اقتصادی به دیگر حوزه‌ها گسترش دهند

🔹چین‌هراسی و ایران‌هراسی که آمریکا و طرف‌دارانش دنبال می‌کنند، راه به جایی نخواهد برد و موفق نخواهد بود

🔹آینده جهان جای یک‌جانبه‌گرایی نیست. چند‌جانبه‌گرایی در جهان شکل خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید