روزنامه کیهان نوشت:

🔹در عمل برخورد خاصی با دروغگویان دیده نمی‌شود یا اگر برخوردی هست، رسانه‌ای نشده است! سؤال این است که چگونه ممکن است یک فرد طی دو ماه از آغاز اغتشاشات، مرتب مرتکب خطا شود و اگر به او تذکری داده شده، چرا خبر این تذکر هم رسانه‌ای نمی‌شود؟

دیدگاهتان را بنویسید