🔹بر اساس ویدیوهای منتشره و اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی ،آنچه در پخش سخنرانی زنده رییسی رخ داده ، هک پخش مستقیم این رویداد از شبکه اینترنتی تلوبیون بوده است که به مدت ۱۹ ثانیه رخ داده است.

🔹ویدیویی به این تایم زمانی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که لوگوی مشخصی از تلوبیون یا شبکه خبر ندارد اما ادعا شده با قطع برنامه های تلوبیون در زمان پخش زنده منتشر شده است.

🔹هرچند تلویزیون و مدیران تلوبیون با گذشت ساعتی از این اتفاق هنوز هیچ واکنشی برای تایید یا تکذیب این خبر نداشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید