امروز نمی دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم یا به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟!

🔹رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در سخنانی در حرم امام گفت: من عظمت امام را از این جهت که بنیانگذار جمهوری اسلامی است، می‌دانم؛ «جمهوری» به همان معنا که در دنیا هست و «اسلامی» هم به شکلی که در آستانه انقلاب معرفی و بر اساس آن از مردم رأی گرفته شد.

🔹اما امروز نمی دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟!

🔹این مسأله بسیار مهم است و باید مشخص کنیم که امروز از چه چیزی دفاع می کنیم.

🔹دیگران سعی می کنند روال و روشی که خودشان اتخاذ کرده اند را به نحوی منتسب به امام کنند، ولی من معتقدم امام همان کسی است که «جمهوری اسلامی» را پیشنهاد داده و مردم هم به آن رأی داده اند، ولی در عمل آنچه که رخ داد انحراف از آن مسیر است.

دیدگاهتان را بنویسید