🔹این ویدئو وضعیت جنوب سوماترا را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید