🔹داروخانه‌های دولتی از جمله برخی داروخانه‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران، «نسخه آنلاین» را از بیماران پذیرش نمی‌کنند و شرط ارایه دارو با این نسخه‌ها را «ارایه کارت ملی یا نمایش شناسنامه بیمار» اعلام می‌کنند.

🔹این شرط عجیب از سمت داروخانه‌های دولتی،‌ باعث «بروز مزاحمت برای بیماران نیازمند دارو به ویژه بیماران نیازمند داروهای خاص» شده است.

🔹بیماران سالخورده اغلب برای تامین داروهای خود، از اعضای خانواده می‌خواهند نسخه آنلاین پزشک را به داروخانه ببرد اما «اضافه‌خواهی داروخانه‌ها» از بابت «نشان دادن مدارک هویتی همچون کارت ملی یا شناسنامه کاغذی همراه با نسخه غیرکاغذی»، خانوارهای محتاج دارو را سرگردان و خسته کرده است.

🔹این عکس صبح امروز از داروخانه ایثار در تهران گرفته شده است که نشان می‌دهد، بیماران بدون اینکه «دولت از قبل درباره نسخه آنلاین، شرط جدید اعلام کرده باشد»، با این اطلاعیه نصب شده در داروخانه، باید به خانه برگردند و با کارت ملی یا شناسنامه مراجعه کنند.

🔹شرط جدید برای پذیرش نسخه آنلاین به معنای «سطح صفر دولت الکترونیک» در خدمات پزشکی و درمانی است./دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید